Hur agera vid hot och våld

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Vi alla har rätt att känna oss trygga. Både hemma och på jobbet.
Syftet med denna webbaserade förebyggande hot- och våldsutbildning är följande:

  • Höja kunskapen om hur man aktivt jobbar för att undvika att hamna i en hot- och våldssituation
  • Höja förmågan hos personal att hantera hot- och våldssituationer
  • Höja kunskapen om vad man gör efter en hot- och våldssituation

Starta kursen  Gå till Mina kurser

Loading